Loading...
You need help? Please call +39 0432 851455
Concept 91

Concept 91

 

Need more information about Concept 91?


Type
2D

线圈 / 线圈
线圈

SINGLE STRAND PROCESSING WIRE DIAMETER
Ø 6 - Ø 16 mm
# 2 - # 5

DOUBLE STRAND PROCESSING WIRE DIAMETER
Ø 6 - Ø 12 mm
# 2 - # 4

MEP 公司有权更改技术数据恕不另行通知。

弯曲机, 弯箍机, 弯箍机, 自动弯箍机, 自动弯箍机, 抗震螺旋, 抗震钢筋, 连续箍筋, 变距的连续箍筋, 箍筋, 箍筋滚轴, 加强处理中心, 弯曲成形, 冷拔线材, 钢筋, 带肋钢筋, 加强钢筋, 热轧线材, 带肋的, 不锈钢, 钢铁, 线圈, 弯曲, 光滑冷拔线材, 螺旋, 钢筋混凝土, 建设, 滚轴, 框架, 预制墙板及双层墙, 梁&拼花地板, 混凝土道路, 梁, 平工字梁, 混凝土梁